Fifkova 866
386 01 Strakonice
E-mail: dunovsky@dso-cr.cz
Tel: +420 777 242 471

Vážení klienti,

Od roku 1999 se specializuji se svými spolupracovníky na přípravu a provádění stavebních realizací. Naším zákazníkům se především snažíme vytvářet důvěryhodné poradenské a realizační zázemí, které je dokáže chránit před veškerými riziky a poskytnout jim plné zastoupení při řešení otázek a realizačních problémů s jejich stávající či budoucí nemovitostí.

Pro mnohé z našich klientů je prostředí v oblasti stavebnictví velkou neznámou. Zvláště na našem trhu se vyskytuje v neobvykle velké míře mnoho „tzv. odborných stavebních firem“ a „tzv. odborných řemeslníků“, kteří jsou často spíše pachateli škod, než realizátory kvalitní řemeslné práce. Naším krédem je, aby veškeré stavební práce byly provedeny podle kvalitně zpracované projektové dokumentace a vždy v souladu s platnými oborovými normami a ČSN.

Naší dlouhodobou činností je také vypracování marketingových studií na nevyužitou a ve všech směrech zastaralou nemovitost, která řeší její oživení nejen po stránce morální, ale i stránce ekonomické.

Významnou roli pak marketingové studie hraje i při jednání s finančními partnery či bankami, které financují vlastní projekt obnovy nemovitosti.

S úctou a vírou v budoucí spolupráci-
za své spolupracovníky i za svou osobu-

Bc.Marek Dunovský

Ilustrační obrázek

Copyright (c) DSO-CR.CZ