Fifkova 866
386 01 Strakonice
E-mail: dunovsky@dso-cr.cz
Tel: +420 777 242 471

Pro investory, kteří plánují zateplení objektu pak zajišťujeme komplexní služby týkající se rekonstrukce obvodového a střešního pláště jejich rodinného či bytového domu.

Provádíme zateplování a sanace fasád, střešních plášťů, sanace a zateplování sklepních prostor speciálními zateplovacími systémy.

Od návrhu vlastního technologického postupu rekonstrukce (vzhledem ke stavu pláště či interiéru objektu), volby vhodných materiálů a technologií, zajištění vlastní projektové dokumentace, až po vlastní realizaci rekonstrukce.

V současnosti se při realizacích zateplení plášťů bytových domů často setkáváme s nekvalitním prováděním prací. Používáním nevhodných materiálů. Dochází nezřídka i k vynechání důležitých dilatačních prvků ap. V honbě za dosažením nejnižší ceny často realizační firmy nedodrží nutné postupy a technologie výstavby. Vzniká tak dílo méně životné, které je vzhledem k charakteru svého provedení předražené. Problematiky neznalý investor je tak často nucen již po krátké době (5-10 let) takto zhotovené dílo opravovat a zdánlivě ušetřené prostředky při realizaci pak investovat často i vícenásobně do oprav.

Proto naše návrhy rekonstrukcí provádíme z certifikovaných systémů značky STO (www.sto.com) v několika různých cenových variantách, ze kterých si náš klient může svobodně zvolit optimální a pro něj dosažitelnou cenovou hladinu díla. Veškeré systémy jsou však certifikovány a při realizaci bezvýhradně dodržovány. Realizace vždy provádíme pod technologickým dozorem výrobce zateplovacích či sanačních systémů. Je tak zajištěna maximální garance pro investora z hlediska dodržení technologických postupů výstavby.

Samozřejmostí pro naše klienty je i vyřízení dotací v programu ZELENÁ ÚSPORÁM. Zde zajistíme veškeré úkony spojené s vyřízením žádosti.

Ilustrační obrázek