Fifkova 866
386 01 Strakonice
E-mail: dunovsky@dso-cr.cz
Tel: +420 777 242 471

Administrativní ocenění

Se spolupracujícími znalci zajišťujeme ocenění pro státní orgány a nestátní instituce. Pro fyzické i právnické osoby pak zajišťujeme ocenění pro účely převodu nemovitostí, dědická řízení, a pro soudní řízení.

Policie ČR, soudy, Finanční úřady, exekutorské úřady, správce konkurzní podstaty.

Ilustrační obrázek

Copyright (c) DSO-CR.CZ